REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH
Knjige
Reference
Software
Bilingvalni pojmovnik

Problem gluhoće i njenih posljedica na komunikaciju egzistira kroz povijest čovječanstva do danas, kada se događa ekspanzija tehnološkog razvoja. Nove tehnologije u razvoju slušnih pomagala posljednjih decenija, značajno su doprinijele boljoj slušno-govornoj komunikaciji gluhih osoba, a time uspješnijem učenju i socijalizaciji. Međutim, još uvijek se gluha djeca u usvajanju pojmova dominantno oslanjaju na vidnu percepciju, zbog čega rehabilitacija slušanja i govora zauzima centralnu ulogu u usvajanju znanja. Za uspješnu rehabilitaciju i edukaciju, gluhoj djeci je potrebna adekvatna stručna potpora, kroz vrlo složene, raznolike i programirane tretmane, ali i nastavno-didaktičke materijale. Stručnjaci u praksi ulažu velike napore, kako bi ova djeca usvojila osnovne pojmove vezane za praktične situacije u svakodnevnom životu. Zbog toga je za ovu populaciju djece bitna metodologija podučavanja. Bilingvalni pojmovnik, kao podrška vizualnom pristupu učenja, predstavlja originalno nastavno sredstvo, koje je po svojojoj konceptualizaciji didaktički praktikum. Praktikum omogućava očigledniji i misaono aktivniji način učenja pojmova, a može poslužiti kao didaktičko-nastavno sredstvo u govornoj edukaciji, do konačnog verbalnog iskaza i govorne produkcije gluhe djece. Bilingvalni pojmovnik je rječnik odabranih pojmova bosanskog i znakovnog jezika, predstavljen crtežima jezika pokreta i asocijativnim crtežima u cilju boljeg razumijevanja napisanih pojmova na bosanskom i engleskom jeziku. Ovakvim načinom učenja se maksimalizira semantika, poboljšava lingvistička kompentencija gluhog učenika, zbog čega pojmovnik ima izuzetne metodičke vrijednosti u ispunjavanju složenih zahtjeva edukacijske audiologije. Praktikum pruža mogućnost povezivanja pisanja i čitanja sa razumijevanjem pročitanog kod djece koja ne mogu slušno zapamtiti pročitani pojam. Pojmovnik je prvenstveno namijenjen gluhoj djeci, a  može služiti i rehabilitacijskim-edukacijskim audiolozima, logopedima i roditeljima-starateljima gluhe djece, kako bi lakše razumjeli kognitivne probleme gluhe djece, te na taj način pristupili pronalaženju puteva za prilagođavanje djeteta i njegove porodice drugačijem načinu usvajanja znanja.