REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH
Knjige
Reference
Software
Ilmihal za gluhe

Jedno od temeljnih prava čovjeka je pravo na školovanje i da manifestira svoju vjru ili uvjrenje.Usljed nedostatka prilagođenih udžbenika, edukatora i tehničkih pomagala u odgojno-obrazovnom sustavu, prilagođenih knjiga, TV emisija i dr., djeci/osobama s teškoćama je onemogućen kvalitetan kontakt sa vjerom. U cilju djelimičnog uklanjanja takvih barijera, Ilmihal za djecu/osobe s nedostatkom sluha predstavlja značajan doprinos u približavanju osnovnih islamskih principa ovome dijelu populacije.

Autori su Ilmihal podijelili u dijelove. U uvodnom dijelu knjige dat je temeljni značaj islamskoj vjeri koju je Allaha dželle-šanuhu objavio preko Muhammeda alejhiselama cijelom čovječanstvu a koja one (ljude, žene i djecu) koji su povjerovali uči tome kako upoznati stvoritelja Allaha dželle-šanuhu, i kako raditi i vladati se, pa da Allah bude sa njima zadovoljan. Islamsko vjerovanje za osobe koje nemogu da čuju, opisano je kroz tri vrste propisa:

  1. Propisi o islamskom vjerovanju (Arapskim jezikom AKAID)
  2. Propisi o vršenju vjerskih dužnosti (Arapskim jezikom IBADET)
  3. Propisi o islamskom vladanju (Arapskim jezikom AHLAK)

Pridržavajući se navedenih propisa, ove osobe mogu postati muslimani i muslimanke.

Prema Islamu sobe s teškoćama imaju pravo na tuđu pomoć. Da nešto «saopćiš gluhom» ili «da pokažeš put slijepom» za Muhammeda a s. je ravno drugim ibadetima. Tako, gledajući s vjerske strane autori su kroz ovo djelo iskazali svoju ljudsku obavezu i dali podršku osobama s teškoćama. Ilmihal za djecu/osobe s oštećenim sluhom su napisali stručnjaci u području Lingvistike i Edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Bez ikakve sumnje, riječ je o djelu koje podržava daljnji razvoj specijalne pedagogije i metodike i doprinos je svim ljudima.

Ovaj Ilmihal podstiče vjeroučitelje, dodiplomske/poslijediplomske studente i profesore fakulteta islamskih znanosti, kao i druge učiteljske fakultete da za djecu/osobe s posebnim edukacijskim potrebama daju nešto slično ili mnogo više u svojim diplomskim, magistarskim i doktorskim radnjama.
IZVOD IZ RECENZIJE
"Kao višegodišnji imam i vjeroučitelj u mektebu, osnovnoj i srednjoj školi, susretao sam s djecom/osobama s nedostatkom sluha i nisam očekivao da će one brzo imati svoj Ilmihal. Danas kada radim kao edukacijski rehabilitator i kada se uporno zalažem za inkluziju djece/osoba u sve tokove života u svoju najbližu lokalnu zajednicu, sa zadovoljstvom mogu konstantirati da će ovakav Ilmihal pospješiti socijalnu integraciju i bolju kvaltetu njihova života. Ilmihal za djecu/ osobe s nedostatkom sluha je uspješno prilagođen udžbenik, sinteza znanstvenog i praktičnog i pravi je odraz današnje razine Edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Ovaj udžbenik je u ovom trenutku osvježenje i poklon svim našim mektebima, školama,vjeroučiteljima i roditeljima, a posebice Islamskoj zajednici koja autoru udžbenika duguje veliko priznanje".