REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH
Knjige
Reference
Software
Ilmihal za slijepe i slijepo gluhe

Islam je vjera koju je Allah dž.š. preko poslanika Muhammeda a.s. objavio čovječanstvu u knjizi Kuran, koja je posljednja Božija objava.

Čovjek je stvoren Allahovom voljom kao razumno socijalno biće i On mu je podario duhovne komponente-duhovnost. Na području re/habilitacijskih znanosti stručnjaci u svojim tretmanima, koji su usmjereni u pravcu osposobljavanja pojedinca za socijalni život i rad, trebaju voditi računa i o ovim dimenzijama ljudskog bitisanja, stimulirati ih i razvijati.

Poznato je da senzorička oštećenja kod djece i odraslih, prouzrokuju vrlo štetne posljedice na bio-psiho-socijalnu strukturu ovih individua, ali nije poznato da li i na koji način ista ostavljaju posljedice na njihovu duhovnost. Neki ispitivani sporadični slučajevi ukazuju da osobe koje u „zrelim“ godinama pretrpe neko oštećenje, pojačaju svoju duhovnost, odnosno vjerovanje. Izvjesno je također da se i pojedine slijepe, kao i slijepo-gluhe osobe u krugovima svojih porodica, namjerno ili spontano uključuju u različite modele vjerskog obrazovanja, ali zbog svojih senzoričkih redukcija nisu u mogućnosti u potpunosti komletirati saznanja.

Snažan duhovni motiv autora ukazuje na potrebu ranog uključivanja u odgojno-obrazovne tokove islamskog vjerovanja. Na ovaj način bi se u rehabilitacijskom postupku iskoristile one osobine „ravnoteže“ bio-ritma i naravi-ponašanja, koje se stiču kroz vjersku naobrazbu.

Knjiga Tiflološko-surdološki islamski praktikum, omogućava slijepim i slijepo-gluhim osobama da uče i nauče svoju duhovnost komunikaciji sa Stvoriteljem kroz temelje islamskog vjerovanja. Knjiga je pogodna i za dječiju uzrast, a uključuje učenje i pridržavanje temeljnih istina vjerovanja koje su napisane Brajevim pismom za slijepe a objašnjene na prilagođen način predmetnoj populaciji.

Ovom knjigom su udareni snažni temelji u daljem širenju islamske svijesti kod ove populacije, približavajući im na ovaj način istinu o Stvoritelju.