REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH

Objavljene knjige:

Reference
Software
Naučni radovi
 1. Salkić, N, Hasanbegović, H, Švraka, E. (2018) Content Analysis of the Written Communication form of Deaf Children. Human Research in rehabilitation, International Journal for interdisciplinary studies, 8 (2) 55-64.
 2. Jachova Z, Kovačević J, Hasanbegović H. (2018) Individual Education Plan (IEP) Foundation of a Quality Inclusive Education, Human Research in rehabilitation, International Journal for interdisciplinary studies, 8 (2) 88-93.
 3. Mahmutović, E., Hasanbegović, H., Povlakić Hadžiefendić, M. (2018) Impact of application software on diagnosis of speech and language development of children with hearing impairment. Human Research in rehabilitation, International Journal for interdisciplinary studies, 8:1, 77- 86.
 4. Mahmutović, E., Hasanbegović, H. (2017). Application of Software in the Diagnosis of Hearing Impairment. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies) 7: 2, 78-84.
 5. Hasanbegović, H., Čajlaković Kurtalić, S., Mahmutović, E. (2016). Noise influence on hearing status of users of hearing aids. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies) 6: 2, 21-26.
 6. Kovačević, J., Jachova, Z., Hasanbegović, H., Žigić, V., Maćešić-Petrović, D., Kovačević, B. (2016). Persons with hearing impairments in europe-social and science perspectives. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies) 6: 1, 4-14.
 7. Maćešić-Petrović, D., Kovačević, J., Hasanbegović, H. (2015). Intellectual disabilities: cognition and behavior - strategy of education and treatment. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies) 5: 1, 04-13. 
 8. Hasanbegović, H. (2014). Effects abilities motion in space of children who are Deaf or hard-of-hearing, without use of eyesight. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies). 4: 3, 04-10.
 9. Mahmutović, E., Hasanbegović, H. (2014). Forms of hand in sign language in Bosnia and Herzegovina – practical examples. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies). 4: 3, 25-29.
 10. Hasanbegović H, Mahmutović E. (2014) Syntax Development in Language Education of Children Who Are Deaf or Hard-of-Hearing by Usage of Modern Technology. Sino-US English Teaching, Vol. 11, No. 5, 307-31 Chicago/US http://www.davidpublishing.com/show.html?16328
 11. Mahmutović Dž, Hasanbegović H, Kovačević R, Bijedić M. (2009) Edukacija kao oblik tretmana osuđenica u Federaciji Bosne i Hercegovine, Defektologija br. 15 (1): 65-70.
 12. Kasumović A, Hasanbegović H. (2005) Pristup u učenju jezika kod gluhih ACHUS programom, Časopis za kulturu bosanskoga književnoga jezika, br.4: 161-167.
 13. Kasumović A, Hasanbegović H. (2005) Programirano pismo kao podrška jezičkom razvoju gluhih, Tuzla, u Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 06: 115-120.
 14. Kasumović A, Hasanbegović H. (2002) Achus, ''Mostovi''-magazin za tematiku gluhih i nagluhih, br. 8.
 15. Hasanbegović H. (2002) Primjena multivarijatnih metoda istraživanja u defektologiji, ''Defektologija'' br. 7.
 16. Hasanbegović H. (2001) Godina iskustva rada ambulante za rehabilitaciju slušanja i govora pri JZU Dom zdravlja Banovići, ''Defektologija'' br. 6.
 17. Hasanbegović H. (2000) Značaj surdološkog tretmana u pružanju pomoći roditeljima u promjeni ličnosti i osposobljavanju za psihološki prihvat njihove djece s oštećenjem sluha, ''Naša škola'' br. 14.