REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH

Objavljene knjige:

Reference
Software
Naučni radovi
 1. Hasanbegović H, Čajlaković Kurtalić S, Mahmutović E. (2016) Noise influence on hearing status of users of hearing aids, Journal for interdisciplinary studies HUMAN, Institute for Human Rehabilitacion, Vol 6. Issue 2 (21-26)
 2. Kovačević J, Jachova Z, Hasanbegović H, Žigić V, Maćešić-Petrović D, Kovačević B. (2016) Persons with hearing impairments in europe-social and science perspectives, Journal for interdisciplinary studies HUMAN, Institute for Human Rehabilitacion, Vol 6. Issue 1 (4-14)
 3. Maćešić-Petrović D, Kovačević J, Hasanbegović H. (2015) Intellectual disabilities: cognition and behavior - strategy of education and treatment, Journal for interdisciplinary studies HUMAN, Institute for Human Rehabilitacion, Vol 5. Issue 1 (04-13) 
 4. Hasanbegović H. (2014) Effects abilities motion in space of children who are Deaf or hard-of-hearing, without use of eyesight, Journal for interdisciplinary studies HUMAN, Institute for Human Rehabilitacion, Vol 4. Issue 3 (04-10) read here
 5. Mahmutović E, Hasanbegović H. (2014) Forms of hand in sign language in Bosnia and Herzegovina – practical examples, Journal for interdisciplinary studies HUMAN, Institute for Human Rehabilitacion, Vol 4. Issue 3 (25-29) read here
 6. Hasanbegović H, Mahmutović E. (2014) Syntax Development in Language Education of Children Who Are Deaf or Hard-of-Hearing by Usage of Modern Technology. Sino-US English Teaching, Vol. 11, No. 5, 307-31 Chicago/US http://www.davidpublishing.com/show.html?16328
 7. Mahmutović Dž, Hasanbegović H, Kovačević R, Bijedić M. (2009) Edukacija kao oblik tretmana osuđenica u Federaciji Bosne i Hercegovine, Defektologija br. 15 (1): 65-70.
 8. Kasumović A, Hasanbegović H. (2005) Pristup u učenju jezika kod gluhih ACHUS programom, Časopis za kulturu bosanskoga književnoga jezika, br.4: 161-167.
 9. Kasumović A, Hasanbegović H. (2005) Programirano pismo kao podrška jezičkom razvoju gluhih, Tuzla, u Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 06: 115-120.
 10. Kasumović A, Hasanbegović H. (2002) Achus, ''Mostovi''-magazin za tematiku gluhih i nagluhih, br. 8.
 11. Hasanbegović H. (2002) Primjena multivarijatnih metoda istraživanja u defektologiji, ''Defektologija'' br. 7.
 12. Hasanbegović H. (2001) Godina iskustva rada ambulante za rehabilitaciju slušanja i govora pri JZU Dom zdravlja Banovići, ''Defektologija'' br. 6.
 13. Hasanbegović H. (2000) Značaj surdološkog tretmana u pružanju pomoći roditeljima u promjeni ličnosti i osposobljavanju za psihološki prihvat njihove djece s oštećenjem sluha, ''Naša škola'' br. 14.