REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH

Objavljene knjige:

Reference
Software
Naučni radovi
 1. Hasanbegović H, Kovačević J. (2019) The Impact of Communication Disorders on Discrimination against Deaf Workers. Disability, CBR & Inclusive Development, 29 (4) 43-67.
 2. Povlakić Hadžiefendić, M, Mahmutović, E, Hasanbegović, H. (2019) Perception of parental support by deaf and hard-of-hearing students. Human Research in rehabilitation, International Journal for interdisciplinary studies, 9 (1) 82-87.
 3. Salkić, N, Hasanbegović, H, Švraka, E. (2018) Content Analysis of the Written Communication form of Deaf Children. Human Research in rehabilitation, International Journal for interdisciplinary studies, 8 (2) 55-64.
 4. Jachova Z, Kovačević J, Hasanbegović H. (2018) Individual Education Plan (IEP) Foundation of a Quality Inclusive Education, Human Research in rehabilitation, International Journal for interdisciplinary studies, 8 (2) 88-93.
 5. Mahmutović, E, Hasanbegović, H, Povlakić Hadžiefendić, M. (2018) Impact of application software on diagnosis of speech and language development of children with hearing impairment. Human Research in rehabilitation, International Journal for interdisciplinary studies, 8:1, 77- 86.
 6. Mahmutović, E, Hasanbegović, H. (2017). Application of Software in the Diagnosis of Hearing Impairment. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies) 7: 2, 78-84.
 7. Hasanbegović, H, Čajlaković Kurtalić, S, Mahmutović, E. (2016). Noise influence on hearing status of users of hearing aids. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies) 6: 2, 21-26.
 8. Kovačević, J, Jachova, Z, Hasanbegović, H., Žigić, V., Maćešić-Petrović, D., Kovačević, B. (2016). Persons with hearing impairments in europe-social and science perspectives. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies) 6: 1, 4-14.
 9. Maćešić-Petrović, D, Kovačević, J, Hasanbegović, H. (2015). Intellectual disabilities: cognition and behavior - strategy of education and treatment. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies) 5: 1, 04-13. 
 10. Hasanbegović, H. (2014). Effects abilities motion in space of children who are Deaf or hard-of-hearing, without use of eyesight. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies). 4: 3, 04-10.
 11. Mahmutović, E, Hasanbegović, H. (2014). Forms of hand in sign language in Bosnia and Herzegovina – practical examples. Human Research in rehabilitation (International Journal for interdisciplinary studies). 4: 3, 25-29.
 12. Hasanbegović H, Mahmutović E. (2014) Syntax Development in Language Education of Children Who Are Deaf or Hard-of-Hearing by Usage of Modern Technology. Sino-US English Teaching, Vol. 11, No. 5, 307-31 Chicago/US http://www.davidpublishing.com/show.html?16328
 13. Mahmutović Dž, Hasanbegović H, Kovačević R, Bijedić M. (2009) Edukacija kao oblik tretmana osuđenica u Federaciji Bosne i Hercegovine, Defektologija br. 15 (1): 65-70.
 14. Kasumović A, Hasanbegović H. (2005) Pristup u učenju jezika kod gluhih ACHUS programom, Časopis za kulturu bosanskoga književnoga jezika, br.4: 161-167.
 15. Kasumović A, Hasanbegović H. (2005) Programirano pismo kao podrška jezičkom razvoju gluhih, Tuzla, u Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 06: 115-120.
 16. Kasumović A, Hasanbegović H. (2002) Achus, ''Mostovi''-magazin za tematiku gluhih i nagluhih, br. 8.
 17. Hasanbegović H. (2002) Primjena multivarijatnih metoda istraživanja u defektologiji, ''Defektologija'' br. 7.
 18. Hasanbegović H. (2001) Godina iskustva rada ambulante za rehabilitaciju slušanja i govora pri JZU Dom zdravlja Banovići, ''Defektologija'' br. 6.
 19. Hasanbegović H. (2000) Značaj surdološkog tretmana u pružanju pomoći roditeljima u promjeni ličnosti i osposobljavanju za psihološki prihvat njihove djece s oštećenjem sluha, ''Naša škola'' br. 14.